Támogatások és Adományok

Nem elég jót tenni, azt megfelelően kell adminisztrálni is. A támogatások és az adományok megfelelő elszámolásához a megfelelő igazolásokra is szükség van. De melyik támogatáshoz milyen igazolás kell? Nézzük végig a szabályokat, és egyben tekintsük át a különbségeket is!

NEM közhasznú szervezetnek nyújtott támogatások

A NEM közhasznú szervezetnek adott pénz, eszköz vagy szolgáltatás támogatásnak minősül, de nem adomány! Mindjárt meglátjuk, hogy ennek miért van jelentősége!

 

A NEM közhasznú szervezetnek adott támogatás adózás szempontjából akkor számolható el mint ráfordítás, ha a szervezet azt nyilatkozza, hogy a támogatás nélkül is nyereséges lenne! (TAO 3. mell. A (13)). 2017-től a jogalkotók egyértelművé tették, hogyha a támogatásban részesülő azt nyilatkozza, hogy „nem végez vállalkozói tevékenységet”, akkor nem kell az eredménykorlátot vizsgálni.

 

Mi újság az áfával?

 

A természetbeni támogatás – ami nem pénz – ÁFA szempontból értékesítésnek minősül, ezért ÁFA köteles, és számlát kell róla kiállítani akkor, ha a beszerzéséhez levonható ÁFA kapcsolódott. Ha pedig eleve a támogatott számára szerzünk be valamit, akkor nem levonható az ÁFA -, és akkor fizetni sem kell.

 

Közhasznú szervezetnek nyújtott támogatások

Csak közhasznú szervezetnek, a szervezet közhasznú tevékenységének támogatására adható adomány pénzben és természetben is, visszafizetési kötelezettség nélkül. Tehát, ez az, amit adománynak hívunk. Ez az adomány lehet pénzadomány, térítés nélkül átadott eszköz vagy szolgáltatás. Fontos, hogy a támogatásból nem származhat előnye az alapítóknak, az alapítványi tisztségviselőknek, családtagoknak!

 

Ha ezen kritériumoknak megfeleltünk, akkor az adományunk a vállalkozási tevékenységünk érdekében elismert költségnek minősül. Mit jelent ez? Azt, hogy csökkenti az eredményünket.

 

Ezeknél az adományoknál nincs jelentősége számunkra, hogy a közhasznú szervezet nyereséges-e vagy sem. Sőt, az ilyen adományozáshoz még plusz kedvezményt is kapunk! Plusz kedvezmény lesz még az adomány 20%-a, vagy tartós adományozás esetén, az adomány értékének plusz 40%-a, amivel még csökkenthetjük az adóalapunkat.

 

Érdekli? A Magyar Kármentő Alapnak és a Nemzeti Kulturális Alapnak, valamint felsőoktatási intézménynek megállapodás alapján történő támogatása esetén + 50% adóalap kedvezmény jár.

 

Mi az, amiről kell igazolás?

 

Az adományról és a közhasznúságról kell kiállítani igazolást, amelynek tartalmaznia kell:

 

  • mindkét fél (a kiállító és a támogató) azonosító adatait, így a nevét, a székhelyét, az adószámát,
  • az adomány összegét,
  • a támogatott célt.

 

Az előbbieken túl célszerű feltüntetni a(z):

 

  • adományozás időpontját, és
  • tartós adományozás esetén, annak tényét.

 

Az igazolást a támogatás-nyújtás időpontjában, de legkésőbb az adóév végéig kell a támogató rendelkezésére bocsátani, amit két példányban kell kiállítani: az eredeti példány az adományozóé, a másodpéldány pedig a civil szervezeté marad.

 

És az ÁFA?

 

A közcélú adomány az ÁFA törvény 259.§ (9/A) alapján nem minősül értékesítésnek. Ez azt jelenti, hogy a közhasznú szervezetnek természetben nyújtott adomány esetén nem kell áfát felszámolni, megfizetni. (Az ingatlan és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű jog esetében kell számolni időarányos ÁFA korrekcióval.)

 

A másik variáció, ami előfordulhat, hogy a társaság az eszközt, szolgáltatást a közhasznú szervezet javára szerzi be, akkor pedig az ÁFA eleve nem vonható le.

 
Összefoglalva

Nem közhasznúak támogatása

Adomány közhasznú szervezeteknek
Költségként való elszámolhatóság Igazolás kell, hogy az alapítvány enélkül is nyereséges / különben adóalap növelő. Igazolás kell, hogy közhasznú, de a vállalkozás érdekében felmerült költségként leírható.
TAO kedvezmény Nincs Van (a fenti leírás alapján)
ÁFA kedvezmény ÁFA fizetési kötelezettség van, ha a beszerzéshez levonás kapcsolódott. Nincs ÁFA
ÁFA – új eszköz, adomány esetén Ha az alapítványnak szerzi be, akkor az ÁFA nem vonható le. Ha az alapítványnak szerzi be, akkor az ÁFA nem vonható le.

 

 

Ritter Edit

 

Üdvözlettel:

Ritter Edit
ügyvezető
REZON Könyvelő Iroda

 

REZON Könyvelés | Minőség és Garancia