Munkaviszony vagy megbízási jogviszony legyen?

Hogyan foglalkoztassunk valakit a cégünknél? Fontos szempont, hogy szabályosan járjunk el, de a kedvezőbb megoldást válasszuk. Munkaviszony vagy megbízási szerződés legyen-e? Nézzük át a különbségeket!

Hogyan jelentsem be?

Ezen a kérdésen egyre gyakrabban elgondolkodnak a munkáltatók. Nem régen írtunk arról, hogy mi a különbség a vállalkozási szerződés és a megbízási szerződés között. Akkor leginkább a nekünk dolgozó „vállalkozásokra” gondoltunk. E két kereső tevékenységnél figyelnünk kell arra, hogy külön szabály rendelkezik róluk.

 

A munkaviszonyt a Munka Törvénykönyve szabályozza, amelynek szigorú előírásai vannak!

 • A munkaszerződést írásba kell foglalni, amely szerződésnek tartalmaznia kell a munkáltató és munkavállaló személyes adatait, a munkavállaló alapbérét és munkakörét, valamint a munkaviszony kezdetét. (Ha a munkaviszony kezdete nincs benne, akkor az az aláírást követő nap.) A munkaviszonyt a munkavégzés megkezdése előtt be kell jelenteni a NAV felé a T1041-es nyomtatványon.
 • A munkavállalónak éves szabadság-, betegszabadság já,r és a munkában töltött időről munkaidő nyilvántartást kell vezetni.
 • Napi 8 órás foglalkoztatás esetén az alapbérnek el kell érnie legalább a minimálbért (111.000 forint), illetve szakképesítést igénylő munkakör esetén a garantált bérminimumot (129.000 forint).
 • Munkaviszonyban nincs ingyenes munkavégzés!
 • A munkavállaló csak olyan természetes személy lehet, aki a 16. életévét betöltötte (e kor alatt csak az iskolai szünetben dolgozhat).
 • Egy munkáltató egy munkavállalóval EGYIDEJŰLEG 1 munkaszerződést köthet! Ha a munkavállaló több feladatot is ellát, akkor úgynevezett kapcsolt munkakörrel kell a szerződést megkötni!

 

Ezt akkor szoktuk javasolni, ha valaki nem végez munkát a cégében, de ügyvezető: legyen munkaviszonyos ügyvezető, mert akkor nem kell ezt 8 órában végeznie. Ha viszont mégis be kell segítenie a munkába – de még mindig nem éri el a foglalkoztatás a napi 8 órát -, akkor meg lehet emelni a munkaidőt, mondjuk 2 órával, és egy kapcsolt munkakörrel. 😉

 

A megbízási jogviszonyt a Polgári Törvénykönyv szabályozza

A megbízási szerződés egy bizonyos feladat elvégzésére irányul. A szerződés alapján:

 

 • A megbízott köteles a rábízott feladatot ellátni, aminek fejében a megbízó megbízási díjat fizet.
 • A megbízott akár ingyenesen is vállalhatja a feladatot, de ez esetben a megbízó köteles a költségeit megtéríteni.
 • Életkorbeli kötöttség a megbízási szerződés esetén nincs (14 év alatt törvényes képviselő tehet jognyilatkozatot, 14-18 év között pedig a hozzájárulása szükséges).
 • Nincs olyan szabály, amely tiltaná, hogy megbízó és megbízott között csak egy megbízási szerződés állhat fenn.
 • Megbízási szerződés esetén akkor jön létre biztosítási jogviszony, ha a díja eléri a minimálbér 30%-át.
 • A megbízási díjból 10% költségátalány kerül levonásra – adózás előtt -, vagy tételes költségelszámolás alkalmazható a megbízási díj 50 százalékáig. Lehet választani e két lehetőség közül!
 • Ha létrejön a biztosítási jogviszony, akkor ezt is be kell jelenteni a NAV felé a T1041-es nyomtatványon.
 • A megbízási díjból nem kell levonni munkaerő-piaci járulékot, amely a megbízási díj 1,5 százaléka.

 

Pénz beszél, kutya ugat. 🙂 Nézzük meg a számokat!

 

 

Melyik mennyibe kerül? Bruttó bér Megbízási díj
150.000 Ft 150.000 Ft
Levont közterhek
3 % pénzbeli eb. járulék – 4.500 Ft – 4.050 Ft
4 % természetbeni eb. járulék – 6.000 Ft – 5.400 Ft
10 % nyugdíjjárulék – 15.000 Ft -13.500 Ft
1,5 % munkaerőpiaci járulék – 2.250 Ft nincs
15 % SZJA – 22.500 Ft – 20.250 Ft
Nettó bér 99.750 Ft 106.800 Ft
Munkáltató közterhei
27 % szociális hozzájárulási adó 40.500 Ft 36.450 Ft
1,5 % szakképzési hozzájárulás 2.250 Ft 2.025 Ft
Terhek (befizetendők) összesen 93.000 Ft 81.675 Ft

 

A táblázat alapján melyiket választaná?

Szerintünk egyértelmű: a számokból jól látható, hogy a megbízási szerződés vonzóbb – több pénzt kap kézhez a „dolgozó” és olcsóbb a munkáltatónak is.

 

Eldönthetjük-e csak a számok alapján, hogy melyiket válasszuk?

Ez itt a kérdés! Na, ez az! NEM dönthetjük el, mert könnyen belefuthatunk egy adó- vagy munkaügyi ellenőrzés során olyan büntetésbe, amelynek során színlelt szerződésnek minősítik a megbízási szerződésünket. Miért?

 

Ezt legjobban egy példán keresztül tudjuk érzékeltetni. Vegyük az esetet az építőiparból. Építsünk 8-as METRO-t 🙂 Ennek az óriási munkának a lebonyolítására „megbízok/felveszek” egy-egy szakembert, hogy koordinálja a munkálatokat.

 

Megbízási jogviszonyban foglalkoztatom

Megkötöm a megbízási szerződést, amelyben többek között meghatározom, hogy a munka kezdete 2016. április, átadás időpontja 2028. első félév :))

 

Szerződésben rögzítve megbízom, hogy válassza ki az alvállalkozókat, szervezze meg a munkafolyamatokat, irányítsa, felügyelje a munkákat, stb. (azaz tartsa kézben az építkezést), készítse el, adja le időben az adminisztratív feladatait, tartsa és tartassa be a balesetvédelmi előírásokat, stb.

Munkaviszonyban foglalkoztatom

Felveszem, mint építésvezetőt, aki naponta 7:00-15:30 óráig dolgozik a munkaköri leírásában foglaltak szerint, ill. elvégzi azokat a feladatokat, amelyeket a feletesse számára kiad.

 

A feladata ugyanúgy lehet az alvállalkozók jelentkezéseinek összegyűjtése és kiválasztása, munka szervezése és irányítása, a Hatóság ill. a felettese felé bizonyos dokumentumok megírása, leadása, stb.

 

Ugye jól érzékelhető a különbség?

Az első esetben megbíztam a szakembert egy feladat ellátásával, amely tekintetében az eredmény a kitűzött cél. Nem érdekel hány órában teszi, mikor és hol van, melyik alvállalkozóval és hogyan egyezik meg… Az a lényeg, hogy a kitűzött határidőre a feladat a szerződésben foglaltaknak megfelelő minőségben elkészüljön.

 

A második esetben sem vitatható a munkaviszony, hiszen az építésvezető meghatározott munkaidőben, az előírt munkaköri leírásnak megfelelően dolgozik, és felel az elvégzett munkákért. Időben haza fog menni és szabadságra is jogosult.

 

 

Ritter Edit

 

Üdvözlettel:

Ritter Edit
ügyvezető
REZON Könyvelő Iroda

 

REZON Könyvelés | Minőség és Garancia