Külföldi kiküldetés elszámolása

Isten tudja mi okból, de nyáron megszaporodnak a külföldi kiküldetések, ezért többen is érdeklődnek a téma iránt. 🙂 Vegyük sorra a külföldi kiküldetés legfontosabb kérdéseit az elszámolhatóság szempontjából.

 

Mielőtt belevágnánk a részletekbe, tisztázzunk valamit. A vállalkozás összes elszámolt költségének a bevétel érdekében kell felmerülnie! Tudjuk, hogy ez Önnek természetes, de mégis úgy gondoltuk, hogy ennek a mondatnak itt van a helye az első sorokban.

 

Ha mégis magyarázatra szorulna a fenti mondat: Azt jelenti, hogy Önnek kell bizonyítani, hogy a vállalkozás érdekében utazott az adott ország adott városába. Például, találkozott egy olyan cégvezetővel, akivel együttműködést tervez a jövőben…. 😉

 

Előfordulhat olyan is, hogy nem köttetett üzlet, de Önnek akkor is az utazás okát hitelt érdemlően alá kell támasztani! Ilyen lehet az utazást megelőző levelezés, ajánlat kérés, üzleti ajánlat, vagy az utazás alatt született megállapodás stb, amit Ön be tud mutatni.

 

Ki után számolható el külföldi kiküldetés?

 • A személyesen közreműködő tag után, és
 • Alkalmazott után.

 

Milyen költségek számolhatóak el a kiküldetés során adómentesen?

Adómentesen, kiküldetési rendelvényen:

 

 • A kiküldtetés miatt felmerült utazási és szállásköltség elszámolható, a cég nevére kiállított számlák alapján.
 • Amennyiben az utazás saját gépkocsival történik, akkor a teljesített kilométer-távolság (futásteljesítmény) és a NAV által elismert üzemanyagár alapján elszámolt összeg + 9 – 15 forint/km.
 • Ezen kívül, adómentesen számolható el a kiküldetés idejére szóló napidíj 30 %-a, de maximum 15 eurónak megfelelő összeg. (Ennek alkalmazásával minden költséget elszámoltnak kell tekinteni.)
 • A napidíjjal szemben a tételes költségelszámolás is választható, de ennek csak akkor van értelme, ha a magánszemélynek a napidíj 30 százalékánál nagyobb összegű elismert költsége keletkezett. (Az étkezés nem elismert költség!).

 

Mi az, ami adóköteles?

 

A kiküldetés során fogyasztott étel és/vagy igénybe vett egyéb szolgáltatás juttatása adóköteles (51% adó terheli, mint a repit), így azok elszámolása nem gazdaságos.

 

Lássunk egy példát a napidíj adómentes/adóköteles részére:

 

Amennyiben Ön 30 euró napidíjat fizet naponta, akkor ebből 9 eurónak megfelelő forint összeg adómentes (30 x 0,3). Az ezt meghaladó rész, vagyis 21 eurónak megfelelő forintösszeg pedig adóköteles jövedelem. Ez az adóköteles rész bérjövedelemként adózik!

 

Fontos tudnia, hogy a kiküldöttnek fizetett napidíjat a 1408-as bevalláson szerepeltetni kell, és a könyvelőjének időben tudnia kell róla!

 

Hány nap a kiküldetés időtartama?

Az időtartam megállapítása szempontjából a következő adatokat kell figyelembe venni a törvény szerint:

 

 • Indulási időpontnak számít az országhatár átlépése, légi és vízi út esetén az indulást megelőző egy óra.
 • Az innen eltelt 24 órák számítanak egy teljes napnak. Ha az így számított fennmaradó rész legalább 8 óra, akkor az is teljes napnak számít.
 • Amennyiben a kiküldetésben eltöltött idő 24 óránál kevesebb, de a 8 órát eléri, az egy egész napnak számít.
 • Egymást követő utak esetén, amennyiben az érkezés és az indulás között nem telik el 2 óra, az is a kiküldetés részének számít.
 • Az adóévek között áthúzódó kiküldetésnél az adókötelezettség abban az évben keletkezik, amelyben a kifizetés, illetve a kiküldetés elszámolása történt.

 

Gondolja végig mindazokat, amit itt olvasott, és ha szükséges, konzultáljon a könyvelőjével!

 

 

Ritter Edit

 

Üdvözlettel:

Ritter Edit
ügyvezető
REZON Könyvelő Iroda

 

REZON Könyvelés | Minőség és Garancia