KKV kedvezmények

KKV kedvezmények, vagyis érdemes megismerni és fontolóra az alábbi, KKV-k által igénybe vehető kedvezményeket. Vegyük sorra, milyen lehetőségek vannak, és milyen feltételek mellett vehetők igénybe.

 

1. Kamatkedvezmény (adókedvezmény)

Kinek szól ez a kedvezmény?

Aki tárgyi eszközt szerez be, állít elő, és ezt hitelből finanszírozza. Ez a kedvezmény hitelszerződés alapján vehető igénybe, vagyis a pénzügyi intézménytől felvett hitel kamata után járó kedvezmény.

 

Sőt, ez a kedvezmény a 2003. december 31-ét követően kötött hitelszerződés alapján felvett hitel kiváltására, igazoltan felvett másik hitel fizetett kamatára is érvényesíthető!!!

 

Aki hitelből finanszírozott beruházást tervez – és megfelel az adókedvezmény alábbi feltételeinek -, annak jó tudni, hogy bár a kamatot ki kell fizetnie, de a fizetendő társasági adójának 70%-áig azt levonhatja a fizetendő adójából – azaz megfelelő nyereség esetén, a hitel „kamatmentes” lehet (tehát, a nyereséges, társasági adót fizető cégekhez szólunk).

 

Melyek a kamatkedvezmény feltételei?

 • A cégnek a hitelszerződés megkötés évének utolsó napján kis- vagy közepes vállalkozásnak kell minősülnie, valamint
 • azon adóévben veheti igénybe a kedvezményt, amelynek utolsó napján a tárgyi eszköz a nyilvántartásában szerepel, de maximum abban az évben, amelyben a hitelszerződés alapján a hitelt vissza kell fizetnie.

 

Mennyi a kamatkedvezmény?

1.  2016-ban: Az évben megfizetett kamat 40%-a,

 

 • lde legfeljebb 4 millió forint a 2000 december 31. és 2003. december 31. között kötött- ,
 • és legfeljebb 6 millió forint a 2003. december 31-ét követő hitelszerződések esetén.

 

2.  2013. dec. 31-ét követő hitelszerződések esetén, a fizetett kamat 60%-a, legfeljebb 6M Ft.

 

Kicsit bonyolultnak tűnik a dátumok miatt, de Önnek csak egyet, a sajátját kell beazonosítani. Sőt, ha mi vagyunk a könyvelője, akkor azt sem. 🙂

 

A kedvezményt késedelmi pótlékkal együtt vissza kell fizetnie, ha

 • a hitelszerződés megkötését követő 4 éven belül a beruházást nem helyezi üzembe,
 • vagy a tárgyi eszközt a megszerzés idejét követő 3 éven belül eladja.

 

Nézzünk erre gyorsan egy példát!

 

Nyerő-Menő Kft. – aki a kamatadó feltételeinek megfelelő cég – 2016. február 29-én kötött hitelszerződés alapján, egy műszaki gépet ruházott be (Pl. ha ő egy nyomdaipari cég, akkor egy nyomdagépet, ha egy programozó cég, akkor egy szervert, stb.).
A cég nyeresége: 3.900.000 Ft  
Fizetendő társasági adója: 400.000 Ft (Adóalapot növelő tételei is voltak)
2016-ban kifizetett kamata: 220.000 Ft Más kedvezménye nem volt.
A nyereség 70 %-a (3.900.000*0,7) 278.000 Ft Ebből lehet levonni a kamatot.
Elszámolható kamatkedvezmény 220,000 Ft 100 %, mert a nyereség 70%-a fedezte azt.
A példa alapján, ez a hitel ingyen volt 🙂   A 400.000 Ft társasági adó helyett, csak 180.000 Ft-ot kell befizetni.

 

Ki felel meg a kis- és középvállalkozás kategóriának? Nézze meg a cikk alján a meghatározást!

 

 

 

2. Beruházási adóalap-kedvezmény

Kit érint, kinek szól?

Azoknak, akik az adott évben olyan tárgyi eszközt vesznek, amelyek kizárólag az üzleti tevékenységüket szolgálják. Tehát, ha egy könyvelő vállalkozás vásárol egy teherautót, akkor ő ne olvassa végig, viszont ha a közúti árufuvarozó vállalkozás vesz teherautót – természetesen, amelyik az egyéb előírásoknak megfelel -, akkor hozzá szólunk. 🙂

 

A beruházási adóalap-kedvezmény feltételei

Az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózó érvényesítheti, amelynek kizárólag magánszemély tulajdonosa van. Ki felel meg a kis és középvállalkozás kategóriának? Ennek leírását a cikk alján találja!

 

Milyen eszközökre vehető igénybe?

 • Korábban még használatba nem vett (új) ingatlan beszerzésére,
 • Korábban még használatba nem vett műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolandó eszköz beszerzésére (műszaki berendezés = kizárólag üzemi célt szolgáló),
 • Ingatlan értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetés-változtatás, átalakítás értékére, valamint
 • Az adóévben beszerzett, korábban még használatba nem vett (új) szoftverek felhasználási jogának – azaz, az adott évben aktivált szoftver – és szellemi termék beszerzése esetén.

 

Mikor vehető igénybe személygépkocsira?

A gyakran feltett kérdésre a válasz :): Abban az esetben, ha a személygépkocsi a tevékenység tárgya, továbbá, ha a tevékenység a jármű használata nélkül nem végezhető. Pl. taxizás.

 

Az adóalap csökkentés mértéke

 • 2016-ban az adózás előtti eredmény mértékéig, de maximum 30 millió forintig.
 • 2017-től a 30 milliós határ nem lesz hatályos!

 

Nem alkalmazható a kedvezmény

 • Üzemkörön kívüli ingatlan bekerülése-, felújítása, bővítése, stb. esetén,
 • Ültetvény beszerzése, felújítása, bővítése, stb. esetén,
 • Jótállási időn belül csérére kapott eszköz esetén, ha az eredeti eszközre igénybe vettük a kedvezményt.

 

Büntetés jár, azaz a kedvezmény kétszeresével kell növelni az adóalapját, ha:

 • a beszerzés évét követő 4. év végéig nem helyezi üzembe, illetve
 • a beszerzés évét követő negyedik év végéig eladja.

 

Tapasztalataink alapján úgy látjuk, hogy a büntetési esetek első pontja, vagyis hogy a 4. év végéig ne helyezné valaki üzembe a vásárolt „gépet”, nem szokott előfordulni. Olyannal viszont találkoztunk, hogy idő előtt felmerült a vállalkozóban, hogy a gépet el szeretné adni, ezért ezt érdemes az elején alaposan átgondolni!

 

Ki felel meg a kis- és középvállalkozás kategóriának?

Ezt a KKV törvény határozza meg a létszám, a nettó árbevétel és a mérlegfőösszeg értékhatárai alapján. A vizsgálatot a kedvezmények igénybe vétele előtt a vállalkozásoknak maguknak kell elvégezni.

 

 1. Mikrovállalkozás, ha létszáma 10 főnél kevesebb, és az árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió €,
 2. Kisvállalkozás, ha létszáma 50 főnél kevesebb, és az árbevétele vagy a mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió €,
 3. Középvállalkozás, ha létszáma 250 főnél kevesebb, és az árbevétele legfeljebb 50 millió euró, vagy a mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió €.

 

 

Ritter Edit

 

Üdvözlettel:

Ritter Edit
ügyvezető
REZON Könyvelő Iroda

 

REZON Könyvelés | Minőség és Garancia