Jár-e szabadság a felmondási időre?

Mit gondol erről egy munkavállaló, és mit gondol a munkáltató? Nézzük meg ezeket az álláspontokat, és azt is, hogy mit mond erről a jog!

 

Az alkalmazottaktól való elválás mizériájában gyakran felmerül a kérdés, hogy “Jár-e szabadság a felmondási időre?”, vagy éppen “Miért jár szabadság a felmondási időre!?”.

 

Munkavállaló szemszögéből a munkaviszony teljes időtartama, így a felmondási idő is munkában töltött időnek minősül. Munkáltató szemszögéből a felmondási idő, illetve a munka alól való felmentés nem a szabadságra jogosító időtartamba tartozik. Kinek van igaza? Erről fogunk most írni egy kis útmutatást.

 

Munkában töltött időnek minősül:

 • A munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés,
 • a szabadság,
 • a szülési szabadság,
 • a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (Mt. 128. §) első hat hónapja,
 • a keresőképtelenség,
 • a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés három hónapot meg nem haladó időtartama,
 • a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő kezelés időtartama,
 • a kötelező orvosi vizsgálat időtartama,
 • a véradáshoz szükséges idő időtartama,
 • a szoptatási munkaidő-kedvezmény,
 • hozzátartozó halálakor két munkanap,
 • az általános iskolai tanulmányok folytatása, továbbá a felek megállapodása szerinti képzés, továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez szükséges idő,
 • az önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálat ellátásának időtartama,
 • a bíróság vagy hatóság felhívására, vagy az eljárásban való személyes részvételhez szükséges idő,
 • a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét, továbbá
 • a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott esetek.

 

Mi jár a felmondási idő alatt?

A munkaviszony felmondással, azonnali hatályú felmondással vagy közös megegyezéssel szüntethető meg. A felmondás egy egyoldalú nyilatkozat, amely a felmondási idő leteltével a munkaviszonyt megszünteti – amelyhez a másik fél hozzájárulása nem szükséges.

 

Munkáltatói felmondás esetén a munkáltatónak legalább a felmondási idő felére felmentést kell adni a dolgozónak a munkavégzés alól. (A töredéknap a munkavállaló javára egész napnak minősül!)

 

A munkavégzés alóli felmentés szabályai

A munkavégzés alóli felmentés munkában töltött időnek számít? Ugye érzi, hogy az alapkérdésünk miatt, előbb erre a kérdésre kell választ kapnunk.

 

Mivel a munkából való felmentés időszakára távolléti díj illeti meg a munkavállalót, és a szabályok kimondják, hogy az olyan időtartam, amelyre távolléti díj jár, az munkába töltött időszaknak számít, elmondhatjuk, hogy nehezen, de megkaptuk a választ.

 

Ebből mi következik?

Az, hogy a felmondási időre, és/vagy a munkavégzés alól való felmentés idejére is megilleti a munkavállalót a szabadság!

 

Az előzőekhez kapcsolódóan érdemes tudni azt is, hogy a munkavállaló papírjait és bérét ki kell adni a munkaviszony felmondással történő megszüntetésekor, de legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól számított maximum 5. napig!

 

Jó, ha ismeri ezen szabályokat, mert a munkaügyi ellenőrzések kedvenc célpontjai közé tartoztak ezeknek az elszámolásoknak az ellenőrzései, amelyeknek bírság is lehet a következménye!

 

 

Ritter Edit

 

Üdvözlettel:

Ritter Edit
ügyvezető
REZON Könyvelő Iroda

 

REZON Könyvelés | Minőség és Garancia