Az ingyenmunkáról

Családtag, barát vagy ismerős hogyan segíthet be a vállalkozásba jogszerűen, de ingyen, vagy minél kisebb anyagi teher mellett? Írásunkban erre válaszolunk, vagyis a gyakran feltett kérdésre:

„Besegíthet a barátom / férjem / gyerekem ingyen?”

A „segítő családtag” kifejezés napjainkban is többször előkerül vállalkozóink körében, ami az ingyenmunkára vonatkozik. 🙂 Létezik még ilyen? Létezik! De hogyan és mikor lehet alkalmazni valakit úgy, hogy ne kelljen fizetni utána, de ne is fizessünk rá?! Az ingyenmunka lehet egy ház festése, házépítés, a kerti munkában való segítség, de lehet olyan eset is, amikor csak annak szeretnénk nevezni.

 

Az ingyenmunka jellemzői:

 • Ellenszolgáltatás nélkül,
 • Alkalomszerűen, és
 • Önkéntesen végzik a munkát.

 

Ezt nevezik szívességi munkának.

 

A szívességi munka – hivatalosan

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) hírlevelében ezt olvashattuk:

 

 • ellenérték nélkül, szívességi alapon, segítségképpen zajlik,
 • családi köteléken, rokoni, jószomszédi, baráti kapcsolatokon alapul,
 • az ellátandó feladat folyamatossága, ismétlődő jellege, rendszeressége ezekre a munkavégzésekre nem jellemző, mert tipikusan egyszeri, alkalmi jellegű, néhány órás munkákról van szó,
 • a felek munkaidőt, munkakört nem kötnek ki,
 • érkezésük a belátásukra van bízva, és
 • bármikor elhagyhatják a helyszínt, ill. pihenhetnek.

 

Mikor számít az “ingyenmunka” munkaviszonynak?

 • Ha a munka rendszeres, vagy
 • a családtag, barát vagy ismerős pénzt kap érte!

 

Ezen esetekben már munkaviszony jön létre, ami járulékfizetéssel jár. Nézzünk példákat is!

 

Ha valaki hosszabb időn keresztül, mondjuk hetekig dolgozik minden hétköznap valakinek, akkor nem életszerű, hogy az ingyen történik.

 

A „nem ingyen” ráadásul nem feltétlenül kell, hogy pénz legyen! Ha a munkát végző szállást, élelmet, tűzifát, előzetes megállapodás szerinti mennyiségű gyümölcsöt, építőanyagot, stb. kap a munkáért, az is ellenszolgáltatásnak minősül, mivel ezért vállalja az adott munkát. Ide tartozik az is, amikor a munkát végző tartozást dolgoz le, mivel abban az esetben az elvégzett munkának pénzben kifejezett értéke van.

 

De, ha a kapott ellenszolgáltatás csak gesztus értékű, például egy fagyit vagy egy vacsorát kap figyelmességből, az természetesen nem sorolható ide.

 

Lehet ingyenes megbízási szerződéssel ilyen munkát végezni?

Ha az ellenszolgáltatás ingyenes, de a fentiek alapján nem fér bele a szívességi munka fogalmába, akkor a Ptk. 6:280 § lehetőséget ad ingyenes megbízásra. Ebben az esetben arra kell vigyázni, hogy valóban megbízási jogviszonyról legyen szó, nehogy munkaviszonynak minősítsék azt egy ellenőrzéskor! E tekintetben fontos, hogy a megbízási szerződés munkaviszonyra jellemzőket ne tartalmazzon:

 

 • Ne legyen alá-fölérendeltségi viszony,
 • Megbízott a saját eszközeivel végezze a munkát,
 • Megbízott akár más személyt is igénybe vehet a teljesítéshez (a feladat ellátása a cél),
 • Nincs munkabér, munkaidő, szabadság, munkakör, utasítás, ellenőrzés…

 

Egyszerűsített foglalkoztatás

Amikor úgy érezzük, hogy a fent leírt ingyenes megbízás nem biztos, hogy megállja a helyét, akkor a következő, nem ingyenes, de kedvező megoldás lehet az egyszerűsített foglalkoztatás. Bővebben erről ebben a cikkünkben olvashat.

 

Mi a különbség a munkaviszony és a megbízási jogviszony között?

A munkaviszony jellemzői:

 

 • Munkabér,
 • munkakör ellátására irányul,
 • munkaszerződésben meghatározott helyen,
 • munkaidőben,
 • személyesen, folyamatosan, rendszeresen,
 • a munkaadó ellenőrzése mellett.

 

 

A megbízási jogviszony jellemzői:

 

 • A feladat elvégzésének csak a határidejét, illetve részhatáridőket tartalmaz, illetve az ügy ellátásának időpontját határozhatja meg a megbízó (Pl. Ha a megbízás kimondottan egy napra szól, mondjuk egy konferencia idejére.).
 • Nincs munkaidő – a megbízott maga szervezi az elvégzéshez szükséges időt.

 

 

Nem mindegy, hogy mikor, melyik lehetőséggel él! Legyen ésszerű, de jogszerű!

 

 

Ritter Edit

 

Üdvözlettel:

Ritter Edit
ügyvezető
REZON Könyvelő Iroda

 

REZON Könyvelés | Minőség és Garancia