Behajtási költségátalány - 40 euró

Sokan kérdezik tőlünk, hogy mi ez a 40 eurós behajtási költségátalány? Nézzük meg közösen, mit is takar ez a kifejezés, és kinek mi a teendője ezzel a 40 euróval!

 

Behajtási költségátalány

Amikor először “megtalálták” a számviteli szakemberek a Ptk. erre vonatkozó hivatkozását, nagy port vert fel a téma. Mi ez? Miért kötelező? Kötelező egyáltalán? Azóta lassan egy év telt el azzal, hogy jogászok tömege a számviteli szakemberekkel kézen fogva próbálták elsősorban megérteni, majd megmagyarázni, hogy miért nem kötelező ez a kötelező szabály.

 

Eljutottunk odáig, hogy a NAV már nem bírta tovább kezelni a megkereséseket és kiadott egy állásfoglalást a következő címmel: “A behajtási költségátalány polgári jogi és adójogi (illetve számviteli) megítélése”. Ezt fogjuk most lefordítani Önöknek.

 

Miről szól a törvény?

Ha a vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett fél késedelembe esik, köteles a jogosultnak a behajtással kapcsolatos költségei fedezetére 40 eurónak megfelelő forint összeget megfizetni (a késedelem első napján érvényes MNB közép árfolyamon átszámítva).

 

A behajtási költségátalány jellemzői

  • A késedelembe esés napjától “magától” válik esedékessé. – Semmilyen felszólítás, papír nem kell hozzá!
  • Független a késedelmes napok számától. – Ha csak egy egy nappal fizetett később, akkor is érvénybe lép.
  • Késedelmenként, és nem számlánként esedékes. – Tehát, ha egy számlára részletfizetési megállapodás van érvényben, akkor minden egyes részletnél figyelni kell a késedelmet. Ahány részletnél késünk, annyiszor 40 eurót kell megfizetni.
  • Akkor is követelhető/jár, ha a jogosultnak behajtási költsége nem keletkezett.
  • A szerződésben – a késedelmet megelőzően – kizárni, elengedni nem lehet.
  • A 40 eurónál magasabb összegben is meghatározható. – Kevesebb nem lehet!
  • Nem a késedelmi kamat helyett van! – A késedelmi kamat összegén felül jár.

 

Nézzük meg, mi a teendő ügyfél és könyvelési oldalon

1.  A kötelezetti oldal teendői – aki késett

 

A kötelezettnek, a mérleg készítés időpontjáig ismertté vált késedelmei után fizetendő 40 eurónak megfelelő behajtási költségátalányt a könyveiben, kötelezettségként elő kell írni!

 

Tehát, meg kell nézni, hogy 2014-ben hány számlát fizetett a cég, akár egy nappal a fizetési határidő után. Minden ilyen esetre automatikusan elő kell írni a 40 eurós kötelezettséget – a ráfordításokkal szemben. Ez azt jelenti, hogy ezzel/ezekkel az összegekkel kevesebb lesz az eredmény.

 

2.  A jogosulti oldal teendője – akinek jár

 

A jogosult oldalán könyvelési szempontból kedvezőbb a helyzet. A jogosultnak csak a befolyt behajtási költségátalányt kell az egyéb bevételei között kimutatni. Tehát, neki nem kell előre számolni vele.

 

3.  Lemondás a behajtási költségátalány összegéről

 

Egyetlen megoldás létezik, hogy ne kelljen megfizetni a kötelezettnek ezt az összeget: Még mielőtt elutalja a jogosult részére, a jogosult egy kifejezett nyilatkozattal lemond annak összegéről. Felhívjuk a figyelmét, hogy kizárólag ezzel a nyilatkozattal lehet kivezetni a kötelezett kötelezettségei közül, amúgy a megfizetésig lóg a könyveiben!

 

Mi az Ön feladata ezzel kapcsolatban?

Össze kell szednie, hogy mely számláit fizette akár csak egy nappal is később a fizetési határidőt követően! Amennyiben ezt az összeget nem szeretné megfizetni a jogosultnak, akkor be kell szereznie tőle egy nyilatkozatot, amelyben a behajtási költségátalány 40 eurós összegéről lemond!

 

Mi a könyvelő feladata?

Késett fizetési tételenként, a törvényben előírt árfolyamon, a behajtási költségátalányt elő kell írnunk, és kötelezettségként kezelni az év végi beszámolóban. Amennyiben ezekről az előírt összegekről lemondó nyilatkozat érkezik, akkor annak alapján az adott tételt – számlánként – ki kell vezetnünk.

 

Ugye szörnyű? Ezt mi is így gondoljuk!

 

Sokáig vártuk az összes ezért küzdő jogásszal együtt, hogy ez egy választható opció legyen – ne legyen kötelező ezt a cirkuszt végig csinálni. Sajnos, nem jött be :(-, és a szabály az szabály!

 

 

Ritter Edit

 

Üdvözlettel:

Ritter Edit
ügyvezető
REZON Könyvelő Iroda

 

REZON Könyvelés | Minőség és Garancia