Adóváltozások - 2017

Az adózásunk évről-évre folyamatosan változik. Nem tehetjük meg, hogy ne kövessük őket, és ne nézzük meg, mi érint majd bennünket, ezért máris összefoglaltuk azokat a változásokat a 2017-es adózás területén, amelyek a vállalkozásainkat leginkább érintik.

Bérek és járulékok

1.  Minimálbér és garantált bérminimum

Nézzük meg az új béreket, és hogy mibe is kerül egy munkavállaló! A 8 órában foglalkoztatottak bérezése – Minimum ennyi! 

 
MINIMÁLBÉR – 2017 évtől
Bruttó minimálbér 127.500 Ft
Nettó minimálbér 84.788 Ft
Munkaadó fizetendői a bér után 29.963 Ft
Munkavállalótól levont járulékok 42.712 Ft
Fizetendők összesen 72.675 Ft
Egy munkavállaló összes bérköltsége 157.463 Ft

 

 
GARANTÁLT BÉRMINIMUM – 2017 évtől
Bruttó bérminimum 161.000 Ft
Nettó bérminimum 107.065 Ft
Munkaadó fizetendői a bér után 37.835 Ft

Munkavállalótól levont járulékok

53.935 Ft
Fizetendők összesen 91.770 Ft
Egy munkavállaló összes bérköltsége 198.835 Ft

 

Megjegyzés:

 

 • Garantált bérminimum = szakképzettséget igénylő munkavégzés esetén.
 • Tagi jogviszonyban bejelentett tagra más, emelt fizetendő járulékok vonatkoznak!
 • A fenti táblázatokban semmilyen kedvezménnyel nem számoltunk!
 • Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a meghatározott havi, heti és napi bért a munkaidő elteltével arányosan kell meghatározni.
 • A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.

 

2.  Vállalkozók járulékfizetése

 • Eddig egy olyan családban, ahol kettő gyermeket neveltek, és egyidejűleg jár a CSED vagy GYED és GYES, és a szülő vállalkozó, nem volt szabályozva, hogy az kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül-e vagy főállásúnak. Ezt kívánják tisztázni ezzel a szabállyal, hogy amennyiben a szülő/vállalkozó ezen ellátásokban egyidejűleg részesül, akkor nem kell vállalkozóként a minimum járulékalap után fizetnie.
 • Kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után az egészségügyi szolgáltatási járulékot csak egy jogviszonyban kell megfizetni. Tehát, ha több vállalkozásban végez munkát, akkor nyilatkoznia kell arról, hogy hol fizeti meg a járulékot.

 

3.  Mezőgazdasági őstermelő

Lehetősége nyílik az őstermelőknek is arra, hogy a magasabb TB ellátások céljából magasabb összeg után fizessenek járulékot.

 

 

SZOCHO – változás a kedvezmények területén

 • Legnagyobb változás, hogy csökkent a Szociális hozzájárulási adó 27%-ról 22%-ra! 2018-tól pedig 20% lesz. (A kedvezményeknél a figyelembe vehető mértéket a szocho 50%-ára módosították, azaz az új 22%-nál a felére vonatkoznak.)
 • Újraélesztik a Karrier Híd Programot. Januártól újra indulna a karrierprogram, ami a “közszférából” elbocsátottaknak nyújt segítséget. Ennek keretén belül hitelfelvételre, átképzésre és az új munkáltatóknak adó- és járulékkedvezményekre lenne lehetősége. Az ehhez szükséges hatósági igazolványt újra kiállíthatja a hatóság a várhatóan 2017. augusztus 31-ig benyújtott kérelmek alapján.
 • A 25 év alatti pályakezdők kedvezményének esetében a kedvezmény jogosultságának időtartama alatt (a 25. életév betöltéséig) a kedvezmény akkor is jár, ha a munkáltató változik.
 • Hasonlóan a tartós álláskeresők után érvényesíthető kedvezménynél is a 2 + 1 éven keresztül járó adókedvezményt folyamatosan, az átvevő munkáltató is érvényesítheti. Eddig csak az első munkahely vehette igénybe akkor is, ha nem dolgozott ott a munkavállaló a kedvezmény lejáratának végéig.
 • Kutatás-fejlesztési tevékenység utáni kedvezmény: Aki saját tevékenységi körében végez kutatás-fejlesztést, és az ehhez kapcsolódó közvetlen költségek levonása miatt negatív az adóalapja, szocho kedvezménnyel is élhet (egyéb feltételei is vannak).
 • A kedvezmények érvényesítésének szabályait is egyértelművé teszik azzal a törvényt kiegészítő magyarázattal, hogy ugyanazon magánszemély és a kifizető között, valamint több munkáltató esetén is, a kedvezmény csak egyszer vehető figyelembe.
 • Pontosítani kívánják a „nagy kérdést”, a személyesen közreműködő tagok járulékalapjával kapcsolatban. Tehát, a társaság tagja, ha munkaviszonyban végez tevékenységet, akkor nem minősül társas vállalkozónak, azaz nem kell a minimum járulékalap (emelt járulékalap) után fizetnie.
 • A nevelőszülőket teljes munkaidős jogviszonyban dolgozókként ismerik el. Ennek akkor van jelentősége, ha például egyéni vállalkozó vagy társas vállalkozó lesz, mert akkor nem kell a minimum tb alap után fizetni a járulékokat és a szociális hozzájárulást.

 

 

Egészségügyi szolgáltatási járulék (EHO)

A jelenlegi havi 7.050 Ft-os járulék 7.110 Ft-ra emelkedik.

 

Szigorítják az egészségügyi szolgáltatásra köthető megállapodást. A NEM biztosított személyeknek és az egészségügyi ellátásra egyéb jogcímen sem jogosultaknak lehetőségük van egészségügyi szolgáltatásra megállapodást kötni.

 

Ki minősül biztosítottnak?

 

 • Alkalmazottként dolgozó,
 • Szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tag,
 • A tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló,
 • Álláskeresési támogatásban részesülő,
 • Nem kiegészítő tevékenységet folytató,
 • Egyházi személyek,
 • Mezőgazdasági őstermelő,
 • Egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek,
 • Választott tisztségviselők.

 

Az eddigi szabály szerint a megállapodást követő 6 hónapban csak sürgősségi ellátásra jogosultak, kivéve, ha 6 hónapra előre megfizették az ellátás összegét, amely jelenleg 333.000 Ft.

 

Várhatóan felemelik ezt a 6 hónapos időtartamot 24 hónapra. Tehát, a nem biztosított személyek 24 hónapon keresztül csak sürgősségi ellátásra lesznek jogosultak, kivéve, ha 24 hónapra előre megfizetik az ellátás összegét, amelynek összege 1.332.000 Ft.

 

 

Személyi Jövedelemadó (SZJA)

1.  Ingatlanok értékesítése

2017-től függetlenül attól, hogy lakó- vagy nem lakóingatlanról van szó, a következő szabály szerint kell SZJA-t fizetni.

 

 • Amennyiben a vásárlást követő 1 éven belül értékesítjük az ingatlant, akkor az eladási és szerzési érték (és egyéb figyelembe vehető költségek) különbözetének 100% lesz az adóalap, amely után 15% SZJA-t kell fizetni.
 • ha 2 évvel korábban szerzett ingatlant értékesítünk, akkor a fenti érték 90%-a lesz az adóalap,
 • 3 évvel korábban szerzett ingatlan esetén: 60%-a,
 • 4 évvel korábban szerzett ingatlan esetén: 30%-a
 • 5 évnél korábban szerzett ingatlan értékesítése adómentes – az adóbevallásban nem kell szerepeltetni.

 

2.  Munkaerő mobilitás támogatása

A gépkocsival történő munkába járás költségtérítése 9 Ft/km-ről 15 Ft/km-re emelkedik, valamint a munkásszállás fogalmát újra definiálták, és ahhoz adókedvezményt kapcsolnak.

 

 

Cafeteria

Az új Cafeteriát terjedelme miatt, külön cikkben foglaltuk össze.

 

 

Általános Forgalmi Adó (ÁFA)

1.  Csökken az ÁFA

 • A baromfihús, a friss tej és a madártojás áfája 5%-ra csökken,
 • Az internet-hozzáférési szolgáltatás áfáját 18%-ra csökken,
 • Étkezőhelyi étel és helyben készített italfogyasztás áfája 18%-ra, majd 2018-tól 5%-ra csökken.

 

2.  Bővül a fordított adózások köre

Ez az a kategória, amikor a termék beszerzőjének keletkezik adófizetési – és levonási – kötelezettsége. A változás az, hogy 2017-től az eddig 28 termékből álló listát kibővíteni tervezik újabb 2 elemmel, a krómmal és a vanádiummal. A fordított ÁFA adózás alá eső termékek listája.

 

 

Társasági Adó (TAO)

Az eddig 10% és 19%-os Társasági adó 2017. január 1-től egységesen 9%-ra csökken.

 

 

Kisadózók Tételes Adózása (KATA)

A KATA adózást terjedelme és jelentős változásai miatt, külön oldalon, részletes cikkben ismertetjük.

 

 

Kisvállalati Adó (KIVA)

A szabályok egyszerűbbé, az adókötelezettség kedvezőbbé válik, és kibővül az a kör, akik választhatják. A KIVA új szabályait terjedelme miatt külön oldalon, részletes cikkben ismertetjük.

 

 

 

 

Egyéb változások

1.  Szigorítás a feketegazdaság ellen

 • 2017. január elsejétől az eddig 1 millió forintot elérő ÁFA tartalmú számlák tételes jelentési kötelezettségének értékhatárát 100 ezer forintra viszik le. Mit jelent ez? A 100.000 forintot meghaladó ÁFA összegű számlákról 1017. július elsejétől adatszolgáltatást kell nyújtani a NAV-nak. Viszont 2017 január elsejétől lép érvénybe az a szabály, hogy az ilyen áfatartalmú számlákon a vevő adószámát KÖTELEZŐ feltüntetni!
 • A NAV tervezi az online számlázás bevezetését, de a pontos dátumot még nem tűzték ki.

 

2.  Kis-és közepes vállalkozók

A beruházást úgy kívánják tovább ösztönözni, hogy az ehhez kapcsolódó személyi jövedelemadó és társasági adó korlátokat akarják eltörölni.

 

 

A cikk megírásakor a fentiek még tervezetek voltak, közben folyamatosan változtatták, majd végül az év utolsó napjaiban elfogadták őket.

 

 

Ritter Edit

 

Üdvözlettel:

Ritter Edit
ügyvezető
REZON Könyvelő Iroda

 

REZON Könyvelés | Minőség és Garancia