A munkabér alapjai

A munkabér alapjai, vagyis, amit egy munkáltatónak tudnia kell a bér meghatározásával és a kifizetésével kapcsolatban. Ne várja meg azt a pillanatot, amikor előkerül a dalszöveg, hogy „csak az a volna ne lett volna”! 🙂 Tájékozódjon, mert a bér kényes kérdés!

Munkáltató és munkavállaló a közöttük született megállapodásban a munkabért sokszor annyira a maguk „titkának” érzik, hogy olyankor nem gondolnak a törvény által kikötött szabályokra. Viszont, ha véletlenül egy félreértés vagy összeugrás miatt konfliktus lesz közöttük – amely miatt akár a bíróságon végezhetik -, akkor biztosan előkerülnek a szabályok.

 

A munkabér az az összeg, amely a munkavégzés fejében jár. A munkáltató egyik fő kötelezettsége, hogy a munkabért megfizesse.

 

Az ALAPBÉR meghatározásának szabályai

 • A munkaszerződés egyik kötelező tartalmi eleme az alapbér mértéke.
 • Alapbérként legalább a minimálbért kell meghatározni.
 • Abban az esetben, ha a meghatározott munkabér nem éri el a minimálbért, a megállapítás érvénytelen, és a mértéke automatikusan a törvény szerint alakul.
 • A munkaszerződést felek – a munkabér tekintetében is – csak közös megegyezéssel módosíthatják.
 • Az alapbért időbérben, óra- vagy havibérként kell megállapítani.
 • Főszabály szerint a munkavállalót a szerződés szerinti alapbér illeti meg. Ettől eltérően megállapodhatnak abban is, hogy az alapbér mellett vagy helyett teljesítménybér is megilleti.

 

Fontos tudnia!

 

A munkabért kizárólag teljesítménybérben csak a munkaszerződésben foglalt megállapodás esetén lehet adni, továbbá a teljesíthetőséget egy objektív mérésen és számításon alapuló mérésnek kell megelőznie. Ezzel a méréssel kell alátámasztani, hogy a munkavállaló legalább a minimálbér mértékét el tudja érni a havi teljesítményével.

 

Plusz bér – prémium, jutalom

 Lehetőségek és kötelezettségek:

 

 • Gyakori eset, hogy a munkáltató ösztönzésként prémium fizetésére vállal kötelezettséget. Ezt bizonyos feladat ellátására tűzik ki, amelynek teljesülése esetén azt ki kell kifizetnie.
 • Ezzel szemben a jutalomról saját maga dönthet, amelyre alanyi jogosultságot a munkavállaló nem szerezhet, vagyis a jutalom nem jár, csak adható!

 

A bér kifizetésének szabályai

 • A munkabért a tárgyhónapot követő hónap tizedikéig ki kell fizetni.
 • A Mt. megengedi, hogy más időpontot határozzanak meg a kifizetésre, ha ebben közös megegyezéssel döntenek.
 • A bért készpénzben vagy utalással kell kifizetni, amelyről írásbeli elszámolást kell adni.
 • A munkavállalót számlanyitásra kötelezni nem lehet, és a munkabér kifizetése a munkavállaló részére költséget nem okozhat.
 • A munkabért forintban kell megállapítani és kifizetni. (Más pénznemben csak külföldi munkavégzés esetén lehet.)
 • Ha a munkáltató a bért késve fizeti, köteles a Ptk. szerinti késedelmi kamatot megfizetni a munkavállaló részére.

 

Nézze át a munkaszerződéseket, hogy az ott leírtak mindenben megfelelnek-e a törvényi előírásoknak, vagy ezek figyelembe vételével készíttesse el az új verziót.

 

 

Ritter Edit

 

Üdvözlettel:

Ritter Edit
ügyvezető
REZON Könyvelő Iroda

 

REZON Könyvelés | Minőség és Garancia